Impactvolle opgaven

Wij zijn Van Waarden en werken graag met u samen aan ruimtelijke opgaven die er toe doen. Met een grote betrokkenheid en een brede ervaring richten wij ons vooral op een hoog maatschappelijk en duurzaam rendement in projecten en processen waarbij verbinden, commitment en haalbaarheid belangrijke sleutelwoorden zijn.

Wij faciliteren beslissers, processen en projecten in het ruimtelijk domein

Onze focus

Onze focus ligt op de actuele vraagstukken als de woonopgave, de energietransitie, mobiliteitsvraagstukken, leefbaarheid en de druk die op deze opgaven op de beschikbare ruimte in onze omgeving legt. Met deze vraagstukken zijn we al jaren bezig.

Van visie naar strategie en het realiseren van programma’s en projecten

Samenwerking en leiderschap

We zien de opgaven complexer en breder worden. Samenwerking is daarom essentiëler dan ooit om tot goede oplossingen te komen. Daarbij horen zakelijke en pragmatische oplossingen en het streven naar een breed commitment. Wij staan voor het benodigde leiderschap, de kennis en het goede proces, terwijl concrete stappen worden gezet. Dat vinden wij Van Waarden.

Wij zijn uw partner in het ruimtelijk domein als: